Farnest Engineering en ESC Engineering.

Uw deskundig partner in engineering activiteiten

Technologische ontwikkeling

Onze samenleving wordt steeds afhankelijker van techniek. Ingenieursafdelingen spelen bij deze ontwikkeling een cruciale rol. Wij zijn ons hiervan bewust en willen ons onderscheiden door sterke kennis van zaken en creativiteit in het ontwerp.

Visie op engineering

De economische trends, randactiviteiten, capaciteit- en kennisverloop hebben consequenties voor engineeringafdelingen. Samen met de intreding van efficiënte ontwerpsystemen heeft dit tot gevolg dat met minder medewerkers sneller geëngineerd moet worden. Dit maakt de engineeringafdeling kwetsbaar. Farnest en ESC bieden hiervoor een oplossing. Onze overtuiging is dat succesvol engineeren voor een belangrijk deel wordt bepaald door te focussen op de kracht en de kernprocessen van de eigen engineeringafdeling indien aanwezig.

Engineering processen

Door het in kaart brengen van de primaire en secundaire engineeringprocessen wordt inzicht verkregen in de kernactiviteiten en kennisgebieden van onze opdrachtgever. Hiermee wordt duidelijk welke processen intern, en welke eenvoudig extern opgepakt zouden kunnen worden. Zodat er meer focus gelegd kan worden op de kernactiviteiten en het toepassen van de aanwezige kennis in het bedrijf.

Integrale aanpak

Door de kennis en tools van Farnest en ESC worden de primaire en secundaire processen en activiteiten integraal op elkaar afgestemd en aangepakt. Hierdoor bent u beter in staat om projecten te beheersen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Farnest en ESC biedt met haar portfolio advies & consultancy, operationele (engineering) capaciteit en services.

Engineering Services

Farnest en ESC leveren een toegespitst pakket aan diensten op het gebied van Engineering. Deze diensten zijn: support-, teken- en engineeringcapaciteit voor verwerking van revisie & mutatie tot en met detail engineering. Hierbij putten wij uit uitgebreide kennis en jarenlange ervaring op het gebied van engineering. Met de beschikbare capaciteit en aanpak kunnen wij u klantspecifiek bedienen, waardoor wij in staat zijn u kosteneffectief en flexibel in uw repeterende engineeringactiviteiten te ondersteunen! Hierbij borgt Farnest en ESC aansluiting bij haar klanten door procesmatig tot overdracht te komen.

Advies & Consultancy

Farnest en ESC  bieden een succesvolle aanpak als het gaat om het analyseren en inrichten van engineeringactiviteiten. Farnest en ESC kunnen indien gewenst een scan van uw organisatie maken om de primaire en secundaire engineeringprocessen in kaart te brengen en onderscheid te maken tussen kern- en randactiviteiten. Daarnaast worden de eisen, wensen en mogelijke risico’s in kaart gebracht. Farnest en ESC kijkt multidisciplinair naar de mogelijkheden en maatregelen en voorziet u van pragmatisch advies. Hierbij kunt u denken aan procesflow, communicatie, optimalisatie en kostenefficiënte maatregelen.

Farnest en ESC hebben uitgebreide ervaring met het efficiënt inrichten en monitoren van de verschillende (engineering)processen. De nadruk ligt hierbij op efficiency en communicatie. De daarbij ontwikkelde tools en kennis worden met behulp van de verschillende services aan u ter beschikking gesteld.

Value for money

Farnest en ESC bieden flexibele engineeringcapaciteit die wordt afgestemd op de klantspecifieke specificaties. Door een integrale afstemming van processen en een transparante werkomgeving ontstaat een naadloze aansluiting met de eigen engineeringafdeling. Zo ontstaat optimale inzet van kennis en capaciteit. Door de process omgeving volledig te integreren in de processen zijn engineeringactiviteiten zeer effectief uit te voeren. Met deze integrale dienstverlening stelt Farnest en ESC de engineeringafdeling in staat om op korte termijn doeltreffend veel engineeringwerk op te leveren met het gewenste kwaliteitsniveau.

Samen Succesvol

Om te komen tot een kwalitatief goed resultaat, levert langdurige samenwerking het hoogste rendement. Overdracht van kennis vraagt om het maken van een organisatorische verdiepingsslag. Het gezamenlijk delen van proces- en technische kennis leidt hierbij tot een beter resultaat, zowel in onze samenwerking als in uw eigen organisatie.

Hoe ons te bereiken

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie wensen aangaande de mogelijkheden welke wij bieden, dan kunt u altijd terecht op onze site http:\\farnestengineering.com waar meerdere communicatie kanalen u ter beschikking staan. We hopen spoedig van u te mogen horen.

Met vriendelijke groet,

Farnest en ESC Engineering team