Wij zijn een multidisciplinair ingenieursbureau dat duurzame flexibiliteit levert tegen een juiste prijs- en kwaliteitsverhouding.

Dit doen wij zowel in projecten vanuit kantoor als op locatie van onze klant wanneer dit voor beiden efficiënt en interessant is.

Farnest Engineering werd opgericht in 1972. Aan deze gebeurtenis ging meer dan 70 jaar geschiedenis vooraf.....

Het bedrijf vond haar oorsprong in Beverwijk, alwaar Johannes Verhorst zijn smederij vestigde in 1902. In de vooroorlogse jaren werd het Hoogovens staalbedrijf in deze regio opgebouwd. Deze ontwikkeling vormde een gunstig groeiklimaat voor de economie in deze streek. Op basis daarvan wist Joh. Verhorst zijn bedrijf uit te bouwen van smederij naar constructiebedrijf.


Na de tweede wereldoorlog werden de groeimogelijkheden sterk vergroot. Het bedrijf legt zich volledig toe op toelevering aan de industrie. De personeels-sterkte verdubbelt tot 50 man; de smederij was inmiddels uitgegroeid tot een moderne machinefabriek met een leveringsprogramma dat bestaat uit plaat- en staalconstructies, tanks, schoorstenen, silo's, pijpleidingen- en kanalen.


In de vijftiger jaren breekt een nieuwe periode aan. De industrialisatie van Nederland vraagt om een nieuwe aanpak van werkmethodieken en organisatie. De chemische en petrochemische industrie komt tot ontwikkeling. De directie van Verhorst laat het bedrijf uitgroeien tot een apparatenfabriek met een breder veld van activiteiten. Terwijl een deel van het bedrijf gericht blijft op de zich in deze periode sterk uitbreidende Hoogovens en aanverwante bedrijven, vergroot Verhorst haar afzetgebied buiten de traditionele afnemerskring.
De gestage uitbreiding van de relatie kring doet zich voelen. De directie acht het noodzakelijk dat de onderneming de beschikking krijgt over een verkoopafdeling. Het verlangen om activiteiten ook in de chemische en petrochemische industrie uit te breiden neemt vaste vorm aan. In de navolgende jaren groeit het bedrijf verder en legt het zich toe op het vervaardigen van hoogwaardige apparaten. De expansie, die in de late jaren vijftig in gang is gezet, duurt in de jaren zestig onverminderd voort. De hiervoor genoemde ombuiging van het productie pakket van eenvoudige producten naar hoogwaardige producten eist een adequate organisatorische onderbouw: segmentering van bedrijfsonderdelen van verkoop tot constructie. In de jaren zeventig wordt de onderneming uitgebreid met een vestiging in Hilversum. Deze uitbreiding kwam tot stand door fusie met F.J. Bijlaard & Zn NV, een fabrikant van staalconstructies.


In 1972 gaat men er toe over om de technische kennis van de werkmaatschappijen te bundelen. Dit wordt gerealiseerd wanneer in Haarlem Farnest Engineering wordt opgericht als tekenbureau voor de productiebedrijven in Beverwijk en Hilversum. Farnest Engineering werkte vanaf haar oprichting ook voor derden. Het product portfolio beslaat zware plaat- en mechanische constructies, zoals beweegbare bruggen en kranen; tanks; apparaten- en verbindend leidingwerk, bandtransporteurs en stofafzuiginginstallaties.
De inmiddels gevormde Verhorst Groep staat niet stil. In 1975 wordt Verhorst Montage opgericht en gevestigd in IJmuiden. In 1976 ontstaat Verhorst Christ in Zoeterwoude. Dit bedrijf is gespecialiseerd in installaties voor waterbehandeling en andere vloeistoffen als exclusieve licentieneemster van Th. Christ AG te Bazel. De omzet van de Verhorst Groep groeide in de naoorlogse geschiedenis van ruim 1 miljoen gulden in 1946 naar 80 miljoen gulden in 1972.


Farnest Engineering beleeft haar eigen ontwikkeling. In 1978 neemt de toenmalige vestigingdirecteur het initiatief om het bedrijf over te nemen van de moedermaatschappij. Deze stap blijkt goed gepland: in 1979 gaat de Verhorst Groep failliet. Farnest Engineering staat op eigen benen en ontwikkelt zich in de jaren tachtig tot ingenieursbureau. De opkomst van de tekenkamer automatisering was in de eerste helft van de 80-er jaren aanleiding om te investeren in een mainframe voor het toepassen van CAD en CAD applicaties. Deze ontwikkeling ging verder en leidde in enkele jaren tot een volledige overstap op computergesteund ontwerpen- en rekenen. De opgebouwde expertise in het gebruik van CAD opende de mogelijkheid om deze kennis te verzelfstandigen in Farnest Computer Services, dat al snel de status verwierf van IBM agent. Als handelsonderneming en consultancy bedrijf ontwikkelde dit initiatief zich tot een volwaardig bedrijf.


Door verdergaande differentiatie van de klantenkring geraakt Farnest in de markten chemie, automobielindustrie en de lucht- en ruimtevaart. De opgebouwde relatie met de Nederlandse luchtvaart industrie leidt tot een sterke uitbreiding van de ontwerp activiteiten op dit terrein, met name na 1996, het jaar van het faillissement van Fokker Aircraft. Met een aanzienlijke uitbreiding van de capaciteit die voortkomt uit de aanname van ca. 60 ingenieurs uit het voormalige Fokker weet Farnest zich in korte tijd te kwalificeren als strategisch partner van British Aerospace Engineering en Airbus UK.
Deze activiteit werd verzelfstandigd onder de naam Airframe Engineering.


In 1999 toont het Britse INCAT belangstelling voor de aankoop van de gehele Farnest Groep. Dit resulteerde in 2000 tot de overname. De kernactiviteit van INCAT wereldwijd ligt in het portfolio van het voormalige Farnest Computer Services. Na twee jaar besloot INCAT dat het ingenieursbureau geen toegevoegde waarde had voor haar wereldwijde activiteit. De engineeringtak werd afgestoten: de lucht- en ruimtevaart activiteit ging in 2002 zelfstandig verder onder de naam Silver Aerospace; tegelijkertijd nam Imtech NV te Gouda het voormalige Farnest Engineering over. INCAT vervolgde haar bedrijfsvoering met de resterende handelsonderneming en consultancytak in engineering hard- en software onder de gelijkblijvende firmanaam.


Per 1 augustus 2002 is Farnest Engineering overgegaan in handen van Imtech NV. Met deze overname verwerft Imtech kennis van engineering voor de (proces)industrie en de maritieme markt in Nederland en Duitsland. In deze marktsegmenten is steeds vaker sprake van complete Design & Build contracten, waarbij aan Imtech - naast alle technische oplossingen - ook gevraagd wordt de complete engineering voor haar rekening te nemen. Daarnaast richte Imtech zich op versterking van haar werktuigbouwkundige competentie binnen de industrie.
Imtech was een Europese System Integrator in informatie- en communicatie technologie, industriele automatisering, systeemtechnologie en installatietechniek (elektrotechniek en werktuigbouw). Met ruim 14.000 (2004) medewerkers in de Benelux, Duitsland, Spanje en Engeland realiseerde Imtech een omzet van ca. 2 miljard euro op jaarbasis. Imtech was genoteerd op de effectenbeurs van Euronext-Amsterdam en maakte deel uit van de Midkap-Index.
Helaas ging Imtech per 28-08-2015 failliet en ging daarmee ook Farnest Engineering ten onder.
De voormalige vestigingsdirecteur, genaamd Dennis Brand, die inmiddels ruim 6 jaar werkzaam was als vestigingsdirecteur en vervolgens als regio directeur bij Tebodin Consultants- en Engineers, vind het bijzonder jammer dat er door het voorgaande een einde komt aan het bedrijf Farnest Engineering.
Dit bedrijf heeft inmiddels veel ondernemerschap laten zien de afgelopen jaren en heeft zich altijd in positieve zin naar en met klanten ontwikkeld, maar ook medewerkers een grote groei laten doormaken in zowel zakelijke als persoonlijke ontwikkeling. Ofwel er zit absoluut potentie in de innovatie van dit bedrijf, wat maakt dat er groei kan worden gerealiseerd voor de toekomst.


Dennis heeft bij dit bedrijf immers een heel groot deel van zijn carriere doorgemaakt en zich ontwikkeld van proces engineer (1994) tot uiteindelijk directeur (2002). Hij is een bekend gezicht in de markt en vertrouwd met zijn kennis- en kunde in de engineering- en projectenwereld in Nederland en daarbuiten.
Dennis besluit de handschoen van het ondernemerschap weer op te pakken en opnieuw Farnest Engineering BV op te starten als onafhankelijk en multidisciplinair ingenieursbureau per juli 2017.


Daar de markt in Nederland inmiddels behoorlijk competitief is geworden sluit hij een partnership met een bevriend ingenieursbureau genaamd ESC in Turkije, waarmee zij samen in staat zijn om engineering- en consultancy diensten aan te bieden naar de markt.
De beide bedrijven zijn complementair en kennen elkaar vanuit het gemeenschappelijke Imtech verleden.
Daarnaast kunnen wij projectmanagement aanbieden- en totaalprojecten realiseren in de engineeringsbranche voor diverse marktsegmenten.
Om de communicatielijnen kort te houden, kunnen wij tevens 1 van onze mensen toevoegen aan uw afdeling / projectteam op uw locatie wat de efficiency verder bevordert en de doorlooptijd van aktiviteiten verder zal verkorten.


Zie hiervoor de bedrijfspresentaties en relevante referentie projecten, die wij degewenst kunnen toesturen, wanneer u geinteresseerd bent in onze ondersteuning of ontzorging op een project of anderszins.


Wij bieden zowel projecten aan op regiebasis maar zijn ook in staat om vaste prijs projecten te realiseren (fixed price projects).
Vertrouwende erop jullie hiermee voor nu even voldoende te hebben geinformeerd en in afwachting van een project of aanvraag, waarin wij kunnen laten zien wat wij in huis hebben, verblijven wij. Tot ziens.


Farnest Engineering BV

Groeten, Best Regards,

Dennis Brand
Algemeen Directeur (CEO)

dennis.brand@farnest-engineering.com
administratie@farnest-engineering.com


+31(0)50686468